Restaurace Na České

Historie

Trasa České ulice byla určena směřováním hradeb městského opevnění a vedla od Horní brány ke Spodní bráně. Spojovala nejkratší cestou hlavní vstupy do města, probíhá okrajem historického centra, byla a je významnou městskou komunikací.

Její název označuje část města, kde sídlilo obyvatelstvo českého původu. Názvy okolních ulic vypovídají o řemeslech a řemeslnících, kteří v nich byly soustředěni. Kramářská ulice je uváděna již v roce 1397, středověkého původu je i Kovářská ulice.Obě společně s Českou ulicí vytvořily blok řadových měšťanských domů s vnitřními dvory.

Urbanistický vývoj místa ovlivnilo do značné míry založení protějšího dominikánského kláštera sv. Kříže, který je v pramenech prvně zmiňován v roce 1243, ale založen byl podle klášterní tradice v roce 1222.

Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
Copyright © Restaurace Na České / Vyrobil WEBdesign Znojman